Przed rozpoczęciem leczenia


Lista kontrolna dla lekarza

Kobiety w wieku rozrodczym:

  •  Należy potwierdzić negatywny wynik testu ciążowego.
  •  Należy poinformować Pacjentkę o ryzyku toksyczności dla zarodka i płodu związanym  ze stosowaniem produktu leczniczego CAMZYOS. Należy poinformować Pacjentkę o konieczności unikania zajścia w ciążę oraz o konieczności stosowania wysoce skutecznej metody antykoncepcji podczas leczenia produktem leczniczym CAMZYOS i przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.
  •  Należy poinformować Pacjentkę o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem prowadzącym lub innym pracownikiem ochrony zdrowia jeśli Pacjentka zajdzie w ciążę lub będzie podejrzewać, że jest w ciąży.

Wszyscy Pacjenci:

  •  Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym CAMZYOS należy potwierdzić metodą echokardiografii, że u pacjenta frakcja wyrzutowa lewej komory serca - LVEF wynosi ≥55%.
  •  Należy wykonać genotypowanie pacjentów pod kątem cytochromu CYP2C19 w celu ustalenia odpowiedniej dawki mawakamtenu.
  •  Należy ocenić potencjalne interakcje leku CAMZYOS z innymi lekami (w tym lekami na receptę i bez recepty), suplementami ziołowymi i sokiem grejpfrutowym. Szczegółowe wytyczne dotyczące modyfikacji dawkowania/przeciwwskazań w przypadku jednoczesnego stosowania z innymi lekami, odnośnie do statusu fenotypu CYP2C19 pacjenta, znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego (Tabela 1. i Tabela 2. w punkcie 4.).
  •  Należy poinformować Pacjenta, że CAMZYOS może powodować ryzyko niewydolności serca oraz że pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub poszukać pomocy medycznej w przypadku nasilenia, utrzymywania się lub wystąpienia nowej duszności, bólu w klatce piersiowej, zmęczenia, kołatania serca, obrzęku nóg.
  •  Należy poinformować pacjenta o ryzyku potencjalnych interakcji z produktem leczniczym CAMZYOS oraz o tym, aby nie rozpoczynał ani nie przerywał przyjmowania żadnych leków ani nie zmieniał dawki przyjmowanych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
  •  Należy przekazać Pacjentowi Przewodnik dla Pacjenta i zwrócić uwagę Pacjenta na Kartę dla Pacjenta wewnątrz Przewodnika.

 CYP=cytochrom P450; LVEF= frakcja wyrzutowa lewej komory