Zgłaszanie Zdarzeń NiepożądanychWszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Camzyos prosimy zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa,  
tel: +48 22 49 21 301,  
faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa:  https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Jakiekolwiek podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego Camzyos można również zgłaszać telefonicznie pod numer telefonu 
+48 22 260 6404 lub drogą elektroniczną na adres informacja.medyczna@bms.com.