W trakcie każdej wizyty pacjenta w czasie leczenia


Lista kontrolna dla lekarza

Pacjentki mogące zajść w ciążę:

 •  Należy przypomnieć pacjentkom o ryzyku toksycznego działania na zarodek i płód w związku ze stosowaniem produktu leczniczego CAMZYOS. Należy przypomnieć Pacjentkom o konieczności zapobiegania ciąży i stosowania skutecznej metody antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.
 •  W trakcie leczenia należy okresowo sprawdzać czy pacjentka nie jest w ciąży.
 • Należy poinformować pacjentki, aby natychmiast skontaktowały się z lekarzem prowadzącym lub innym pracownikiem ochrony zdrowia, jeśli zajdą w ciążę lub podejrzewają, że mogą być w ciąży.

Wszyscy Pacjenci:

 •  Należy potwierdzić metodą echokardiografii, że frakcja wyrzutowa lewej komory pacjenta wynosi ≥50%. Jeśli podczas którejkolwiek wizyty wartość LVEF u pacjenta wyniesie < 50%, należy przerwać leczenie na 4 tygodnie oraz dopóki LVEF nie osiągnie wartości ≥ 50%.
 •  Należy ocenić gradient LVOT po próbie Valsalvy i dostosować dawkę zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w punkcie 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego.
 •  Należy zbadać pacjenta pod kątem objawów przedmiotowych, podmiotowych i parametrów klinicznych niewydolności serca zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w punktach 4.2 i 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego.
 • Należy dokonać oceny pod kątem chorób współistniejących, takich jak zakażenia lub arytmia (np. migotanie przedsionków lub inna niekontrolowana tachyarytmia).
 •  Należy ocenić interakcje produktu leczniczego CAMZYOS z dowolnym innym lekiem (w tym lekami na receptę i dostępnymi bez recepty), suplementami ziołowymi i sokiem grejpfrutowym, których przyjmowanie pacjent właśnie rozpoczął, których dawkę zmienił lub które planuje przyjmować w przyszłości. Szczegółowe wytyczne dotyczące modyfikacji dawkowania/przeciwwskazań w przypadku jednoczesnego stosowania z innymi lekami, odnośnie do statusu fenotypu CYP2C19 pacjenta, znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego (Tabela 1. i Tabela 2. w punkcie 4.).
 •  Należy przypomnieć pacjentowi o ryzyku związanym ze stosowaniem produktu leczniczego CAMZYOS i o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z pracownikiem należącym do fachowego personelu medycznego lub zwrócenia się o pomoc lekarską w przypadku wystąpienia nasilającej się, utrzymującej lub nowej duszności, bólu w klatce piersiowej, zmęczenia, kołatania serca albo obrzęku nóg.
 •  Należy poinformować pacjenta o ryzyku wystąpienia możliwych interakcji z produktem leczniczym CAMZYOS.
 •  Należy poinformować pacjenta o sposobie postępowania w razie przedawkowania i pominięcia dawek lub przyjęcia ich z opóźnieniem.
 •  W razie potrzeby należy przekazać Pacjentowi Przewodnik dla Pacjenta oraz Kartę dla Pacjenta.

CYP=cytochrom P450; LVEF= frakcja wyrzutowa lewej komory; LVOT= droga odpływu lewej komory